SPONSORER 2023

Tack till alla våra fantastiska sponsorer och samarbetspartners. Utan er hade inte festidalen varit möjlig!

Musiknod är en mötesplats för alla inom och runt det professionella musiklivet i Östergötland. Vi stöttar det regionala musiklivet med nätverk, kunskap, utveckling, samverkan och möjligheter. Mer information om oss och våra aktiviteter hittar du på https://musiknod.se